Naturalne Planowanie Rodziny
 
 
Metody naturalne
Naturalne Planowanie Rodziny obejmuje następujące metody:
- metoda owulacyjna (Billingsa),
- metoda termiczna,
- metoda objawowo-termiczna,
- metoda laktacyjna niepłodności poporodowej.

Metody naturalne polegają na systematycznym obserwowaniu swojego ciała przez kobietę i wnioskowaniu na tej podstawie o swojej aktualnej płodności lub niepłodności. W metodach naturalnych obserwuje się przede wszystkim:
- temperaturę ciała (PTC - podstawowa temperatura ciała),
- śluz szyjkowy,
- położenie szyjki macicy.

Wskazane jest, aby w swoich notatkach kobieta zapisywała również m.in.:
- różne zakłócenia (choroba, picie alkoholu, inna pora mierzenia temperatury itp.),
- ból menstruacyjny,
- napięcie w piersiach (tkliwość piersi),
- moment współżycia.


Metoda owulacyjna (Billingsa)

Metoda owulacyjna polega na obserwacji i ocenie śluzu szyjki macicy kobiety w czasie całego cyklu miesiączkowego. Kobieta codziennie obserwuje zmiany w parametrach śluzu podczas bytności w toalecie. W swoich notatkach zapisuje informacje na temat występowania śluzu i swojego odczucia w przedsionku pochwy (sucho=brak śluzu, wilgotno, mokro), wyglądu śluzu (białawy, żółtawy, mętny, przejrzysty) oraz jego właściwości (rwący się, lepki, kleisty, rozciągliwy).

Okres płodności i niepłodności kobiety wyznaczany jest na podstawie oceny śluzu jako płodnego (estrogennego) lub niepłodnego (gestagennego).

Zobacz więcej: Metoda Billingsa.


Metoda termiczna

Metoda termincza polega na obserwacji podstawowej termperatury ciała w czasie cyklu miesiączkowego kobiety. Temperatura jest mierzona codziennie o tej samej porze, w tym samym miejscu (jama ustna, pochwa lub odbyt) i z wykorzystaniem tego samego termometru. Wyniki zapisywane są na specjalnej kacie, na której powstaje wykres (zobacz: Przykładowy wykres).

Okres płodności oraz okres niepłodności względnej i bezwzględnej wyznaczany jest na podstawie wyznaczenia dnia "skoku", czyli pierwszego dnia wyższej temperatury. Zgodnie z metodą termiczną płodność kobiety trwa od 6 dni poprzedzajšcych wzrost temperatury do 3 dni po skoku. Do 6 dnia poprzedzającego wzrost temperatury mówimy o niepłodności względnej, tymczasem 4 dnia po skoku rozpoczyna się okres niepłodności bezwzględnej.

Zobacz więcej: Metoda termiczna.


Metoda objawowo-termiczna

Metody objawowo-termiczne polegają na pomiarze podstawowej temperatury ciała oraz ocenie śluzu i/lub obserwacji szyjki macicy. Pomiar podstawowej temperatury ciała i obserwacja śluzu odbywają się analogicznie jak w metodzie termicznej i owulacyjnej. W tej grupie metod w trakcie cyklu menstruacyjnego kobieta do określenia swojej płodności może badać szyjkę macicy. Wówczas określa położenie szyjki macicy (nisko, średnio, wysoko), jej twardość (twarda - jak czubek nosa, miękka - jak koniuszek ucha) oraz rozwracie (małe, średnie, duże). O największej płodności świadczy miękka, wysoko położona i szeroko rozwarta szyjka.

Dzięki obserwacji kilku objawów płodności i bezpłodności metody objawowo-termiczne są najdokładniejsze. Wyznaczenie okresu płodnego i niepłodnego jest zależne od wykorzystywanej metody (do metod objawowo-termicznych zaliczamy metodę angielską, niemiecką, amerykańską i polską). W wszystkich metodach wykorzystuje się samoobserwację kobiety.

Zobacz więcej: Metody objawowo-termiczne.